Pilotprosjekt: Kjør sammen til toget

16. april til 22. juni 2018

- Bane NOR, NSB og SammeVei - 

Registrer en samkjøring, og få tilgang til reserverte parkeringsplasser og mulighet til å vinne en 365-dagers togbillett! 

Eller bruk SammeVei-appen (iOSAndroid) til å samkjøre til togstasjonen, og SammeVei registrer alt for deg 

Ved registrering samtykker du til bruk av opplysninger til dette pilotprosjektet.

Last ned appen i Apple App Store eller Google Play

Om pilotprosjektet

Samarbeidspartnere. Prosjektet 'Kjør sammen til toget' er et samarbeid mellom Bane NOR, NSB og SammeVei, og pågår i perioden 16. april til 22. juni 2018 ved togstasjonene Frogner, Lier, Vestby og Sonsveien.

Reserverte parkeringsplasser. I pilotperioden blir 10-15% av parkeringsplassene ved Frogner, Lier, Vestby og Sonsveien stasjon reservert for pendlere som kjører sammen til togstasjonen. Parkeringsplassene som er reservert, blir tydelig skiltet.

Hvordan benytte seg av reserverte plasser? Alt du trenger å gjøre er å samkjøre til togstasjonen, og registrere samkjøringen. Det finnes to ulike måter å registrere en samkjøring på, og kan velge fritt hvilken av registreringsmåtene du ønsker å benytte. 

  1. Bruk SammeVei-appen til å finne passasjerer å kjøre sammen med, og SammeVei registrerer samkjøringen for deg.
  2. Fyll ut skjemaet du finner på sammevei.no/tog etter fullført samkjøring.

Det vil bli gjennomført stikkprøver i pilotperioden. Biler som står parkert på de reserverte parkeringsplassene, vil bli sjekket opp mot registreringene gjort av samkjørerne. 

Når folk velger å kjøre sammen fra A til B blir det færre biler på veiene og mindre miljøutslipp. Samkjøring kommer samfunnet og den enkelte til gode. I tillegg blir det sannsynligvis enklere å finne en ledig plass på parkeringsplassen ved stasjonen.

Med pilotprosjektet "Kjør sammen til toget" ønsker vi å kartlegge togpendleres kjennskap til, interesse for og bruk av samkjøringsløsniger.


 Samkjøring til toget gir flere pendlere mulighet til å ta toget på deler av arbeidsreisen.

Samkjøring til toget gir flere pendlere mulighet til å ta toget på deler av arbeidsreisen.

Hvorfor samkjøre til Frogner, Lier, Vestby og Sonsveien stasjon? Det er stort press på parkeringsplassene ved stasjonene og mange steder bor folk i tettsteder et stykke fra stasjonen. Samkjøring til og fra stasjonene kan bidra til å frigjøre kapasitet på parkeringsplassene.

SammeVei. Den nye, norske samkjøringstjenesten SammeVei utvikles på Forskningsparken i Oslo. Ved å koble sammen pendlere med sammenfallende reisebehov, hjelper SameVei folk til å samkjøre på deler av arbeidsreisen. Last den ned på Apple App Store eller Google Play i dag, og finne en å kjøre sammen med. 

 

 

kart over reserverte parkeringsplasser

 Vestby stasjon, 35 (14,9%) reserverte parkeringsplasser

Vestby stasjon, 35 (14,9%) reserverte parkeringsplasser

 Sonsveien stasjon, 30 (9,1%) reserverte parkeringsplasser

Sonsveien stasjon, 30 (9,1%) reserverte parkeringsplasser

 Lier stasjon, 30 (11,3%) reserverte parkeringsplasser

Lier stasjon, 30 (11,3%) reserverte parkeringsplasser

 Frogner stasjon, 16 (7,7%) reserverte parkeringsplasser

Frogner stasjon, 16 (7,7%) reserverte parkeringsplasser

Oversiktskart parkeringsplasser (Kartkilde: Finn.no)

 

Registrer at du har samkjørt, og få tilgang til reserverte parkeringsplasser og mulighet til å vinne en 365-dagers togbillett.
OBS: Felt markert med * fylles ut av både sjåfører og passasjerer.
For å kunne benytte parkeringsplasser reservert til bilister som samkjører, ber vi deg vennligst å oppgi registreringsnummeret til bilen.

Ved registrering samtykker du til bruk av opplysninger til dette pilotprosjektet.


Vi anbefaler at du bruker SammeVei-appen, ettersom den hjelper deg med å finne andre å kjøre sammen til togstasjonen med. Nyheter

Romerikes Blad, Samkjøring til og fra Frogner stasjon (08. april 2018)

Vestby Avis, Samkjøring til og fra Vestby stasjon (10. april 2018)

Bane NOR, Kjør sammen til toget (10. april 2018)

P4, Kjør sammen til toget - Lanserer samkjøringsapp (12. april 2018)

Lierposten, Kjør sammen - vinn gratis tog i ett år (12. april 2018)

NRK Buskerud, Pendlere om SammeVei-app (19. april 2018)

 

Noe mer du lurer på? Under finner du en rekke ofte stilte spørsmål.

Hvem er SammeVei?

SammeVei er en norsk oppstartsbedrift med kontor på Forskningsparken i Oslo, og har siden august 2017 jobbet med en samkjøringsløsning som på sikt skal gjøre det like enkelt å sitte på med noen som å ta sin egen bil. Det har vært stor interesse for SammeVei i media med omtale blant annet i Forbrukerinspektørene på NRK, Dagens Næringsliv og DNB FEED. SammeVei har per i dag et internasjonalt team bestående av fem fulltidsansatte, og investorer fra både Norge og USA.

SammeVei-appen gir pendlere muligheten til å samkjøre med andre med sammenfallende transportbehov, blant annet til og fra togstasjoner, busstasjoner og andre knutepunkter.Ved å koble den private og offentlige transporten, skapes et bedre transporttilbud som bidrar til færre biler på veiene, mer miljøvennlig transport og et bedre og mer sømløst tilbud som er det til gode for den enkelte og for samfunnet som helhet.

 

Hvorfor samarbeider NSB og Bane NOR med Sammevei

Som viktige leverandører av gode kollektivløsninger og miljøvennlig kollektivtransport vil NSB og Bane NOR utforske alle muligheter for å skape den gode reisen til og fra toget. De færreste bor på eller i umiddelbar nærhet til togstasjonen og ved å oppfordre reisende til å kjøre sammen, får vi en mer sømløs reise fra dør til dør, samtidig som vi bidrar til mindre biltrafikk og dermed også mindre køer på veiene, bedre parkering for dem som trenger det mest og en bedre løsning for miljøet.

Dette er bakgrunnen for at NSB og Bane NOR fra 16. april og frem til sommeren 2018 inngår et samarbeid med gründerbedriften SammeVei. Målet med samarbeidet er å få innsikt i om samkjøring til og fra togstasjonen er et tilbud kundene har behov for og vil benytte seg av.

 

hva går samarbeidet ut på?

Bane NOR tilrettelegger for parkeringsplasser på pendlerparkeringene i tilknytning til fire utvalgte togstasjoner på Østlandet for sjåfører som kjører sammen. De vil også informere om tilbudet på stasjonen. NSB informerer om tilbudet gjennom skundebrev og gjør undersøkelser knyttet til togreisendes vilje og behov for å kjøre sammen med andre til/fra togstasjonen.

For å kunne benytte parkeringsplassen er det ikke nødvendig å kunne vise frem til en samkjøringsavtale i SammeVei-appen, men det må være synlig at en kjører sammen med andre. Det er nødvendig at de som parkerer har en gyldig parkeringsavtale gjennom Bane NOR P-app (unntaket er parkeringsplassen på Vestby hvor parkeringen er gratis).

Alle som parkerer på Bane NORs p-plasser må være togreisende og skal derfor ha gyldig togbillett.

 

Hvordan deltar jeg?

Det er enkelt å delta. Du kjører sammen med en eller flere andre til eller fra togstasjonen (gjelder Lier, Frogner, Vestby og Sonsveien stasjon), og registrerer samkjøringen ved enten å bruke SammeVei-appen til å finne en å kjøre sammen med, eller ved å registrere at du har samkjørt lengre oppe på denne siden. 

 

Hvem deltar?

'Kjør sammen til toget' er et pilotprosjekt som retter seg til pendlere som tar toget fra utvalgte stasjoner: Sonsveien (Østfoldbanen), Vestby (Østfoldbanen), Frogner (Hovedbanen), Lier (Drammenbanen) 

 

Når begynner Kjør sammen til toget piloten?

Pilotprosjektet begynner 16. april og varer frem til fredag 22. juni, der vinneren av 365-dagers togbilletten kåres. 

 

Hvorfor samkjøre? 

Hvis mange nok tar løsningen i bruk, frigjøres parkeringskapasitet ved stasjonen. I tillegg blir det mindre biltrafikk på veiene inn mot stasjonen og mindre kø, altså en god løsning også for miljøet

Reduser klimagassutslipp på enkelt vis ved å redusere antallet biler på veien. La bilen stå og sitt på med andre, eller tilby skyss til andre spennende pendlere, og spar miljøet for CO2-utslipp.

Møte og bli kjent med andre spennende pendlere fra ditt nærområdet.

Få mulighet til å vinne en 365-dagers billett fra NSB. Billetten gjelder mellom en av stasjonene Lier, Frogner, Vestby eller Sonsveien, og inn til Oslo.

 

Hvordan fungerer SammeVei-appen?

SammeVei-appen er enkel å bruke. Last den ned til iOS eller Android og sjekk for deg selv!

Etter at du har fullført registreringen i appen, har du mulighet til å aktivere turer for neste dag. Ved å aktivere en tur, godtar du å sitte på eller plukke opp personen du blir matchet med. SammeVei sørger for at brukere kun blir matchet med andre med sammenfallende transportbehov. Aktiverer du turer for neste dag, gir SammeVei-appen beskjed hvem du kjører sammen med klokken 21, gitt at SammeVei har funnet en du kan samkjøre med.

Deretter er alt sjåfører trenger å gjøre å Trykke på «Start tur» når sjåføren starter turen mot passasjeren, slik at passasjeren får en melding om at sjåføren har begynt å kjøre. Alt passasjeren behøver å gjøre er å stå klar ved avtalt pickup sted. God tur!

 

Må jeg betale for å bruke SammeVei-appen?

Nei. Det koster ingenting å laste ned SammeVei-appen og opprette en bruker, og der er foreløpig gratis å bruke SammeVei-appen som passasjer og sjåfør.

 

Kan jeg tjene penger ved å bruke SammeVei som sjåfør?

Nei. Per i dag er det gratis å bruke SammeVei som sjåfør og passasjer. 

 

Kan de som samkjører også parkere på andre parkeringsplasser enn de reserverte?

Selvfølgelig. Har du betalt for parkering, kan du i likhet med andre stå på en hvilken som helst parkeringsplass på parkeringsområdet.

 

Hva hvis jeg samkjører til, men alle reserverte plasser er tatt?

Skulle det skje, er du nødt til å finne et annet sted å parkere. For å delta under 'Kjør sammen til toget' piloten, behøver du ikke å stå parkert på parkeringsplasser reservert til pendlere som samkjører til togstasjonen.

 

Må jeg samkjøre begge både til og fra stasjonen for å kunne stå parkert på reserverte parkeringsplasser?

Det holder å samkjøre til stasjonen for å benytte seg av de reserverte parkeringsplassene. Likevel vil passasjerer ikke fortsette å be om skyss dersom det viser seg at de får skyss kun til stasjonen, men ikke den andre veien. Vi oppfordrer derfor alle sjåfører å tilby skyss begge veier, slik at passasjerene får skyss begge veier.

 

HVOR OFTE MÅ JEG SMAKJØRE FOR Å DELTA I PILOTPROSJEKTET?

Alle som samkjører minst én gang via SammeVei til en av de fire togstasjonene, eller registrerer en fullført samkjøring på www.sammevei.no/tog, deltar i pilotprosjektet.

 

Er det nok å registrere første samkjøringen, eller må man registrere hver enkel tur?

For å få tilgang til reserverte parkeringsplasser, behøver man å registrere hver enkel samkjøring - enten via nettsiden eller appen. Det enkleste vil være å bruke SammeVei-appen, for da er alt en trenger å gjøre å aktivere turer via appen, og SammeVei tar seg av resten.

 

Deler sjåføren og passasjeren på parkeringsutgiften?

Sjåføren og passasjeren kan dele parkeringsutgiften. Det er ingen form for betaling lagt inn i SammeVei-appen, men sjåføren og passasjeren kan gjerne bli enige om å dele utgiften for parkeringen imellom hverandre.

 

Er det lov samkjøre mot vederlag?

Ja. Yrkestransportloven § 20 legger til rette for samkjøring mot vederlag for personer med sammenfallende transportbehov. TRYKK HER for mer informasjon.

 

Var det noe du ikke fikk svar på her?

Send en e-post med spørsmål til hjelp@sammevei.no.


Vi ser frem til å samkjøre også med deg!

Hilsen, 


Personvernopplysninger

1. Navn og adresse til de ansvarlige organisasjonene. NSB (Schweigaards gate 23,
0191 Oslo), Bane NOR (Biskop Gunnerus' gate 14, 0185 Oslo) og SammeVei AS (Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norge).

2. Hva personopplysningene skal brukes til. Dataene skal brukes til å forbedre brukers opplevelse av og mulighet til samkjøring. Øvrige formål er å lære mer om pendleres kjennskap til, bruken av og interessen for samkjøringsløsninger.

3. Deling av personopplysninger. Dataen deles blant samarbeidspartnerne i ‘Kjør sammen til toget’ pilotprosjektet, samt Transportøkonomisk institutt - TØI

4. Hvor opplysningene er hentet fra. Alle personopplysninger gis frivillig av brukerne ved registrering på www.sammevei.no/tog, eller ved å opprette en profil hos SammeVei og pendle til og fra stasjonene involvert i pilotprosjektet 'Kjør sammen til toget'.

5. Innsyn i og sletting av personlig data. Brukere som ønsker innsyn i innsamlet personlig data eller som ønsker å få personlig data slettet, har mulighet til det ved å kontakte en av de ansvarlige organisasjonene.

6. Hvor lenge personopplysninger vil være lagret. Informasjon som innhentes via SammeVei-appen vil være lagret så lenge brukeren har en aktiv SammeVei-konto. Data som samles inn ved at brukere oppgir informasjon på pilotprosjektets nettside (www.sammevei.no/tog), lagres frem til brukeren ber om å få slettet personlig data.

7. Tilbaketrekking av samtykke til deling av data. Dersom brukeren ønsker å trekke samtykke til deling av data tilbake, kan brukeren kontakte en av de ansvarlige organisasjonene.