- Kjør sammen til jobben -

Klikk på videoen under og hør om Telenors "Kjør sammen til jobben" erfaringer

Telenor | Kjør sammen til jobben | 5. til 23. mar 2018


våre samarbeidspartnere

Norges_Statsbaner_AS_(logo.png
Vestre Viken.png
FFI.png
BaneNor.png
Fornebuporten.png
AkerSolutions.jpg
StartupLab1.png
Kvaerner.png
NILU2.png
Smart City Bærum.png
Telenor.png
Forskningsparken1.jpg
OREEC.png
Kunnskapsbyen.png
IFE.jpg
Technopolis.jpg

Tidligere samkjøringskampanjer

 
 
  Telenor - 05.03. til 23.03.2018

Telenor - 05.03. til 23.03.2018

 
  NSB & Bane NOR - 16.04. til 22.06. 2018

NSB & Bane NOR - 16.04. til 22.06. 2018

 
 
  Aker Solutions & Kværner - 03.09. til 14.10.2018

Aker Solutions & Kværner - 03.09. til 14.10.2018

 
  Vestre Viken HF - 03.09. til 14.10.2018

Vestre Viken HF - 03.09. til 14.10.2018

 

HVORFOR KJØRe SAMMEN TIL JOBBEN

  Konkret og målrettet miljøtiltak   Din bedrift kan være en pådriver for det grønne skiftet ved å iverksette et konkret tiltak som bidrar til færre biler på veiene og bedre luftkvalitet i nærmiljøet. Mulighet for profilering i lokale og nasjonale medier.

Konkret og målrettet miljøtiltak

Din bedrift kan være en pådriver for det grønne skiftet ved å iverksette et konkret tiltak som bidrar til færre biler på veiene og bedre luftkvalitet i nærmiljøet. Mulighet for profilering i lokale og nasjonale medier.

  Bedre mobilitetstilbud til de ansatte   Målet med kampanjen er å dra i gang et nytt og miljøvennlig mobilitetstilbud til arbeidsplassen som frigjør tid og reduserer pendleutgifter for de ansatte. Det beste er at det ikke koster noe å videreføre tilbudet etter at kampanjen er over.

Bedre mobilitetstilbud til de ansatte

Målet med kampanjen er å dra i gang et nytt og miljøvennlig mobilitetstilbud til arbeidsplassen som frigjør tid og reduserer pendleutgifter for de ansatte. Det beste er at det ikke koster noe å videreføre tilbudet etter at kampanjen er over.

  Reduserte kostnader til parkering   De fleste bedrifter har utfordringer med høye kostnader til parkering og utilstrekkelig antall parkeringsplasser. Samkjøring kan bidra til at flere får tilgang til parkering uten behov for ekstra parkeringsplasser.

Reduserte kostnader til parkering

De fleste bedrifter har utfordringer med høye kostnader til parkering og utilstrekkelig antall parkeringsplasser. Samkjøring kan bidra til at flere får tilgang til parkering uten behov for ekstra parkeringsplasser.

- - - -

'Kjør sammen til jobben' er en unik mulighet til å skape entusiasme for ny teknologi og teste det siste innen grønne mobilitetsløsninger. I løpet av de fire ukene kampanjen varer kan din bedrift skape et nytt og miljøvennlig mobilitetstilbud som frigjør tid og reduserer pendlekostnader for de ansatte, og samtidig bidrar til færre biler på veiene og bedre luftkvalitet i nærmiljøet.

En 'Kjør sammen til jobben' kampanje koster bare  kr 189,- per ansatt som deltar aktivt i kampanjen, og innebærer så godt som intet arbeid for deg og din organisasjon. SammeVei tar hånd om all planlegging, gjennomføring og evaluering, alt i tett samarbeid og etter avtale med din bedrift. Alt vi trenger er en kontaktperson som kan publisere informasjon om kampanjen på din bedrifts interne kanaler.


Ofte stilte spørsmål

 

HVORFOR SAMKJØRE MED EN KOLLEGA TIL OG FRA ARBEIDSPLASSEN?

Hjelp en kollega på arbeidsreisen. Ta med en kollega som ellers ville brukt mye lengre tid til jobben. 

Spar tid. Lei av bilkø? Tilgang til kollektivfeltet i rushtiden er mange steder forbeholdt elbilister med passasjer. Ta med en kollega og frigjør opp til en time hver dag som du kan bruke sammen med familie og venner. 

Spar penger. Sjåfør og passasjer deler pendlekostnaden og reisen blir billigere for alle.

Møte spennende kollegaer. Samkjøring til og fra arbeidsplassen gjør det enkelt å bli bedre kjent med kollegaer fra andre avdelinger, utveksle ideer og erfaringer. Samkjøring er sosialt!

Reduser klimagassutslipp på enkelt vis ved å redusere antallet biler på veien. La bilen stå og sitt på med andre, eller tilby skyss til kollegaer, og bidra til færre biler på veiene og bedre luftkvalitet i nærmiljøet.

 

HVORFOR SAMARBEIDE MED SAMMEVEI?

En undersøkelse gjennomført av NAF fastslår at hele en av tre ville samkjørt til arbeidsplassen dersom det var lagt til rette for det. Nå kan din bedrift gjøre noe med dette, og inngå et samarbeid med SammeVei for å gi de ansatte mulighet til å prøve samkjøring hvis de ønsker.

 

må ansatte betale for Å DELTA?

Nei. Ansatte deltar gratis.

Hva koster en kjør sammen til jobben kampanje?

Bedriften betaler kr 189 per påmeldt ansatt. Les mer om vilkår og personvern HER.

Det din organisasjon betaler for er en skreddersydd, ni-ukers samkjøringskampanje (tre uker testperiode + seks uker kampanje). Din bedrift betaler for et miljøtiltak de ansatte selv kan delta i, samt et spennende initiativ for å skape oppmerksomhet rundt og interesse for ny, grønn mobilitetsteknologi utviklet i Norge. 

 

DELTAR KUN din bedrifts ansatte I KAMPANJEN?

Ja. Eventuelle insentiver som for eksempel reservert eller rabattert parkering eller premier er forbeholdt din bedrifts ansatte. Samtidig er SammeVei-appen åpen for nedlastning for alle, og alle som ønsker kan installere samkjøringstjenesten og tilby eller etterspørre turer.