Brakar Sommerkampanje

Juni 2019

Et av de mest innovative kollektivselskapene i Norge er Brakar.

 

Brakar ønsket å teste en veldig interessant ide:

å bytte ut busstjeneste med samkjøring.

 

Ideen ble testet i Modum, Sigdal og Krødsherad. Beboerne i byene brukte samkjøring som ett av de to transportalternativene.

 

De satte det første eksemplet i Europa for å etablere den selvforsynte private / offentlige flåten for delt mobilitet. Hundrevis av turer ble lagt ut, og i gjennomsnitt registrerte hver deltaker 7 turer i løpet av to måneders kampanje.

35% av kjøreturene var av repeterende brukere.