Kolumbus AS

Offentlig mobilitetsaktør i Rogaland

Ryfast er et fergefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Ryfylketunnelen er en del av veisambandet og er verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Tunnelen består av to tunnelløp på 14,4 kilometer. På det dypeste er tunnelen 292 meter under havoverflaten. Ryfylketunnelen åpnet 30. desember, og Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen åpner (etter planen) 30. mars. 

Kolumbus er inne i en spennende fase. Fordi de har et politisk mandat om å være regionens offentlige mobilitetsaktør, ønsker de å utvide tilbudet til å omfatte blant annet bysykkel, selvkjørende buss, tog, gange, bildeling og dør til dør-transport, og tar derfor del i mange spennende prosjekter. Deres ledestjerne er Nullvekstmålet, og en del av strategien er å gjøre det enklere å bevege seg uten å bruke egen bil. De skal derfor lære mer om samkjøring sammen med SammeVei.

 

For en typisk jobbreise fra Strand Kommune til f.eks. Forus, må man  gjennom Ryfylketunnelen og Hundevågtunnelen + betale bompenger på Nord-Jæren. Tur/retur vil koste 265kr for bensin/dieselbiler og 132kr for elbiler, som tilsvarer ca. 5.300 kr/måned for bensin/dieselbiler og ca. 2.600 kr/måned for elbiler.

 

Hvis man benytter seg av SammeVei App og samkjører vil du bare betale ca.100 kr om dagen (tur/retur). Det tilsvarer en besparelse på 3.000 kr/måned sammenlignet å kjøre alene i bensin/diesel bil. 
 
I tillegg vil Kolumbus premiere de som aktivt benytter seg av samkjøring i prosjektperioden. Passasjerer som forespør tur/retur i snitt 4 av 5 ukedager i kampanjeperioden, vil få et gratis månedskort fra Kolumbus som kan benyttes etter kampanjeperioden. Sjåfører som tilbyr tur/retur i snitt 4 av 5 ukedager i kampanjeperioden, får betalt 200 kr/måned, og vil i tillegg få betalt 40 kr for hver enkelttur med passasjer.
 
Med dette prosjektet håper vi å bidra både til bedre og rimeligere jobbreiser, samtidig som man reduserer kø og klimagassutslipp.