VY og Bane NOR

April 2018

Prosjektet “Samkjør Til Toget” i samarbeid med VY og Bane NOR, inkluderte fire togstasjoner;

Frogner, Lier, Vestby og Sonsveien.

 

Under prosjektet delte togpendlere 455 turer