"Fare for høy luftforurensning: Bompengene kan bli femdoblet til uken" - BT

Neste uke er det meldt fare for høy til svært høy luftforurensing i Bergen kommune på grunn av kaldt vær. Les hele saken på Bergens Tidende

Hverdagslige tiltak som bidrar til bedre luftkvalitet bør vurderes, og SammeVei oppfordrer derfor alle pendlere til å samkjøre med venner, naboer eller kollegaer som skal samme vei hvis mulig. Å samkjøre fremfor å kjøre alene er et enkelt, men svært effektiv tiltak for spare miljøet for CO2- og NOx-utslipp. 

I SammeVei-appen kan pendlere publisere turer eller spørre om skyss med andre, og på sikt skal det bli like enkelt å sitte på med noen som å ta sin egen bil. Sjekk SammeVei neste gang gang du pendler til eller fra jobben, og bidra til bedre miljø du også.