NTNU masteroppgave om samkjøring

Samkjøring blir stadig mer populært blant norske pendlere, og det har oppstått et behov for å lære mer om denne formen for transport. Hva vet folk om samkjøring, hva er incentivene, og hvilke hjelpemidler bruker pendlere til å finne andre å kjøre sammen med? Per i dag finnes det lite data om denne transportformen i Norge.

NTNU studenten Shehroz Shirazi undersøker de potensielle samfunnsgevinstene ved økt samkjøring. Problemstillingen han jobber med er hva som motiverer pendlere til å kjøre sammen, og hvilke bærekraftige gevinster samkjøring medbringer på kort og lang sikt. Masteroppgaven skrives på NTNU ved instituttet for bygg- og miljøteknikk, innenfor veg og transportfaget. For å besvare deler av problemstillingen, gjennomføres det en undersøkelse blant pendlere som er interessert i samkjøring. Trykk på lenken under, bruk tre minutter til å besvare spørsmål relatert til samkjøring, og bidra til å kartlegge en stadig mer populær form for transport.

TRYKK HER FOR Å DELTA I SPØRREUNDERSØKELSEN

Alle svar behandles konfidensielt. Shehroz Shirazi står ansvarlig for behandlingen av informasjonen, og resultatene publiseres i en slik form at enkeltpersoner ikke kan identifiseres. Oppgaven publiseres senest 01.01.2019. 

SammeVei anser undersøkelsen som svært nyttig, og støtter forskningsarbeid relatert til samkjøring og andre former for bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet. Økt kunnskap rundt samkjøring og pendleres reisevaner hjelper oss i SammeVei med å videreutvikle samkjøringsplattformen vår på en best mulig måte fremover. 

Med vennlig hilsen,
SammeVei teamet