Mandag neste uke begynner togpendlere å samkjøre til togstasjonen!

Mandag 16. april begynner togpendlere ved Lier, Frogner, Sonsveien og Vestby stasjon å kjøre sammen til togstasjonen. NSB og BaneNOR ønsker i samarbeid med SammeVei blant annet å utnytte eksisterende parkeringskapasitet på en mer effektiv måte, ved å øke antallet personer per bil parkert ved togstasjonen. 

👉🏼 Les mer om pilotprosjektet på p4.no