Gladnyhet! Snart skal ny funksjonalitet gi deg flere og bedre treff med SammeVei 😃

Passasjerer vil få flere treff og sjåfører mindre omvei!

WalkingDistance.png

Vi ser et enormt samkjøringspotensiale, men kan i mange tilfeller ikke koble to pendlere på grunn av for stor omvei for sjåføren. Særlig når vedkommende er nødt til å kjøre av motorveien for å plukke opp en passasjer, oppleves dette som en stor kostnad for mange sjåfører.

Snart introduserer SammeVei derfor fleksible hentesteder. En 5minutts gåradius vil legges rundt passasjerens hentested, og SammeVei velger punktet innenfor denne radiusen som er lettest tilgjengelig for sjåføren som hentested.

For deg som passasjer vil det bety at du går sjåføren et fåtalls minutter i møte, og til gjengjeld øker dine sjanser til å få skyss. Typisk vil vi velge steder som bussholdeplasser eller nærmeste kryss.

For deg som sjåfør vil det bety mindre omvei, samt økte sjanser for å få passasjer på arbeidsreisen.

Spørsmål? Ikke nøl med å kontakte oss på hjelp@sammevei.no!

 

Ha en strålende dag videre!
SammeVei teamet