Din tilbakemelding påvirker SammeVei-appen

Takk for alles tilbakemelding og forbedringsforslag

SammeVei har siden oppstart vært i løpende kontakt med engasjerte brukere og tar innover seg alles forbedringsforslag og tilbakemelding. Hver endring som foretas, gjøres på bakgrunn av innspill vi får av våre brukere - er det design, logikk eller funksjonalitet.

Nå vurderer vi endringer av timeplanen situert i den nedre halvdelen av skjermen, på bakgrunn av tilbakemelding vi har fått fra våre brukere. 

Screen Shot 2018-08-16 at 11.21.44.png

Fremfor en liste med foreslåtte turer for morgen og ettermiddag som for enkelte kan være forvirrende eller irrelevant, vil listen være tom frem til brukeren selv legger inn turer. Listen fylles opp med så mange turer brukeren ønsker å lage, som gir både større frihet og økt brukervennlighet. Lag en tur - ferdig. 

For å lage en tur, simpelthen klikk på "Create Trip" knappen i midten eller på pluss-symbolet nederst på skjermen. Med en alltid tilgjengelig pluss-knapp lokalisert ved brukerens tommel, vil det være enkelt å lage nye turer, hvor enn man skulle befinne seg i appen. 


Når du som bruker klikker på "Create Trip" eller pluss-knappen, får du opp følgende. Her vil du ha mulighet til å legge inn reiseruten, samt annen relevant informasjon. Ønsker du å aktivere samme tur for hele uken, huker du av knappen nede på skjermen. Her kan du også klikke på avanserte innstillinger, som gir deg ytterligere valgmuligheter.

Screen Shot 2018-08-16 at 11.21.56.png

Gjerne ønsker vi å få din tilbakemelding. Synes du at logikken for å lage turer god? Er dette bedre enn dagens måte å aktivere turer på? Kanskje du har et bedre forslag?

Send kommentarer og innspill til mgkb@sammevei.no. Tusen takk på forhånd!

Vi ser frem til din tilbakemelding og din neste tur med oss!