Kombinasjon av samkjøring og offentlig transport

Selvkjørende biler alene vil ikke bidra til å nå klimamål, men i kombinasjon med samkjøring vil 7% av dagens bilpark være tilstrekkelig for å dekke alle reiser i rushtrafikken, viser en fersk studie gjennomført av COWI Norge og PTV Group Global.

Ruter åpner opp for for offentlig-kommersielt samarbeid på tvers av transportløsninger

“Det er nettopp koblingen mellom kollektivtransport og nye transportløsninger som vil gi det ønskede resultatet, sier SammeVeis Rasmus Myklebust.

Lese hele saken på Shifter 🚀🚀🚀