Milepæl: 10'000 brukere - Pelin Smines, CEO i SammeVei, forteller

25.juli, 23.24 skjedde det: SammeVei har passert en milepæl! 10 000 brukere har nå lastet ned SammeVei-appen – Ti tusen takk til dere alle!

Image+from+iOS.jpg

Vi stilte Pelin Smines fem spørsmål. Pelin tok over som dagligleder i april i år for Rasmus Myklebust, som nå fungerer som styreleder. Hun har lang erfaring innen mobilitet og var med på å starte en samkjøringstjeneste i Tyrkia. På LinkedIn beskriver hun seg selv som en kreativ tenker og løsningsleverandør. Nå kan også dere bli kjent med henne og lese hva hun tenker om det magiske nummeret 10 000 – det lover godt. Over til spørsmålene:

Hvordan hoppet du fra en karriere i Tyrkia til å bli dagligleder i SammeVei AS? 

 • Før SammeVei startet og jobbet jeg med en lignende tjeneste i Istanbul. Jeg jobbet der i seks år og løsningen vi utviklet fikk EU-finansiering og muliggjorde oss å gjennomføre en rekke spennende pilotprosjekter i flere europeiske byer, deriblant Stockholm, Madrid og Brussel. Erfaringen og nettverket mitt førte meg til slutt til min nåværende posisjon i SammeVei. Resten er, som de sier, historie.

Hvordan skiller Tyrkia og Norge seg når det gjelder samkjøring?

cropped_profile_photo_720.jpg
 • Det finnes nesten ingen fellestrekk! I Tyrkia er det å skape tillitt hos brukerne en stor utfordring. Folk stoler rett og slett ikke på hverandre. Myter som at «enhver fremmed jeg samkjører med stjeler nyrene mine» florerer blant pendlere. For å takle dette, la vi stor vekt på profilvisning og rating.  I Norge stoler folk i mye større grad på hverandre. Pendlernes barriere til å samkjøre med en «fremmed» nabo eller kollega til jobb er mye lavere her.

  I Istanbul er det ingen insentiver til å prøve samkjøring for en sjåfør, i motsetning til Oslo. Eksempelvis finnes det ikke kollektivfelt der elbilister med passasjer får tilgang. Her er det et stor pluss for elbilister i Norge.

  En fordel med Istanbul er at det er enkelt å tiltrekke seg passasjerer, ettersom offentlig transport aldri er den beste løsningen for å komme seg fra A til B på. Pendlere flest må bytte transportmiddel mange ganger, hvis de i det hele tatt kommer seg på de overfylte bussene og togene. I Istanbul var en av hovedmotivasjonene til å prøve samkjøring at det var betraktelig mye mer komfortabelt enn å ta offentlig transport. Passasjerer har stor betalingsvilje for den ekstra komforten. En utfordring her er at pendlere flest allerede har månedskort og ønsker naturligvis ikke å betale dobbelt for samme tur. Derfor jobber vi nå med å koble samkjøring til det offentlige transportsystemet, slik at pendlere med én og samme billett både kan ta buss og kjøre sammen.

  Men det er en ting som er felles for samkjøring i Istanbul og Norge: Pendlere ønsker raske, komfortable, billige og individuelle mobilitetstjenester. Ulike metoder, men samme mål.

Hva fascinerer deg med mobilitet?

 • Mobilitet er kanskje bransjen som drar størst nytte av de teknologiske fremskrittene innen i mobilplattformer, betalingssystemer, stedstjenester og kjøretøyteknologi. Jeg er fascinert av den akselererte utviklingen av autonome kjøretøy for kollektivtransporten. Autonome kjøretøy utvikles ikke med et mål om å ha én person per bil, de er laget for samkjøring. Når autonome kjøretøy har blitt til normen, vil disse kunne deles via apper og tilpasse seg pendlernes reisebehov i sanntid, fremfor tradisjonelle, faste ruter som dagens busser. De vil være etterspørselsresponsive (demand responsive). SammeVei er en overgangstjeneste fra konvensjonell samkjøring til en etterspørselsstyrt offentlig transport – og det er det som fasciner meg mest!

  Autonome kjøretøy, underholdningsmiljøet i disse kjøretøyene og ulike mobilitetsapper vil gjøre bileierskap mindre relevant for folk flest. Reisetiden vil gå ned og komforten opp, samtidig som det blir mindre trafikk på veiene. I fremtiden vil vi ikke lenger kjøre alene i bil. På en måte har vi selvkjørende biler allerede! Bare med naboer og kollegaer som deler en felles sjåfør.
  Jeg drømmer om en skikkelig nær framtid hvor vi ikke eier biler for vår daglige pendling, men hvor vi kjører fantastiske sportsbiler for den ultimate kjøreopplevelse i vår fritid. Jeg håper mange kan være pragmatiske nok til å slippe bileierskap, til å samkjøre og ikke minst til å hevde sin fritid!

 10.000 onboarded users - hva betyr dette tallet for selskapet SammeVei AS?

 • Vi snakket om forskjeller mellom Istanbul og Oslo angående samkjøring. Hovedforskjellen er tallene. I Istanbul er det to millioner registrerte privatbiler og seks millioner pendlere hver dag. Derfor er det ikke veldig vanskelig å nå tusenvis av brukere på kort tid. I Oslo er det rundt 300 000 pendlere og mer enn 250 000 privatbiler. Busser har omtrent 50% belegg med passasjerer. Tallene favoriserer ikke rask vekst innen samkjøring. Men å se etterspørselen fra 10 000 brukere er veldig oppmuntrende når det gjelder det vi sikter mot: Å levere et bærekraftig og befriende transportalternativ til nordmenn! Bærekraftig: fordi vi kan bruke den eksisterende infrastrukturen, eksisterende kjøretøy og øke belegg for disse kjøretøyene, redusere trafikkaos og forurensning og oppnå nullvekstmålet på CO2-utslipp. Befriende: Fordi jo flere som bruker, jo flere alternativer for transport er garantert. Folk trenger ikke å tvinge seg til å passe inn i planlagt transporttjeneste når de forlater bilen sin hjemme, de kan bare samkjøre med en kollega eller nabo. Det er veldig oppmuntrende å se at 10 000 mennesker allerede har sett betydningen bak ridesharing-konseptet. 

 Hva betyr dette tallet for deg selv?

 • Siden jeg er vant til et større antall fra Istanbul, tar det litt tid for meg å kalibrere forventningene og observasjonene mine. Men 10 000 er definitivt et imponerende tall! Jeg er superspent og motivert for fremtiden! Jeg føler at jeg har investert i riktig arbeidsfelt for å realisere mine mål! Jeg vil bare bidra mer i ”demand driven” transportvirksomhet for å bygge mer spenstige og selvforsynende samfunn.

   

Har du spørsmål til Pelin Smines? Eller vil du finne ut mer om SammeVei?
Ikke nøl med å ta kontakt (
hjelp@sammevei.no) eller med å besøke nettsiden vår (www.sammevei.no).