Image by WeSetupYourWebViewApp
EGC_Winner_Oslo_NO_high.jpg

Oslo

 

Oslo har ambisiøse mål om utslippsreduksjon. Et av målene er at karbonutslipp skal bli redusert med 95% fram til 2030.

 

55% av CO2-utslippet i dag skyldes landtransport, og 54% av landtransportutslippene skyldes privatbiler.

 

SammeVei er den naturlige leverandøren for å nå en utslippsreduksjon på 95%.  Vi tilbyr løsningen til mer enn 10 tusen brukere i Oslo, og volumet blir større og større. 

 

Det er registrert 60 000 elektriske privatbiler i Oslo og Akershus. Selv bare 5% av disse bilene blir introdusert som delt kapasitet i det daglige pendlerøkosystemet. 

 

Foreløpig er det 1000 busser som betjener Oslo. Tenk deg at vi kunne legge til 100 "busser" til bare ved å dele våre turer. 

Vi kan starte overgangen allerede nå i Oslo.

Last ned appen, la bilen stå hjemme og start samkjøring.