Globale utviklingsmål 

Europa er fast bestemt på å nå et nullutslipps-mål innen 2050. FNs bærekraftsmål er gjensidige mål for stater, private og offentlige organisasjoner.

 

SammeVei gir private selskaper, kommuner og kollektivoperatører sjansen til å ta en aktiv og effektiv del for å nå mål 11 og 13.

Som den ledende samkjørings-operatøren i Norge har vi kjørt flere prosjekter med ulike samarbeidspartnere. Slike prosjekter er avgjørende for kontinuerlig utvikling av vår matchende teknologi. Det gir muligheten til å teste teknologien, brukeropplevelsen og få mer innsikt fra våre klienter.

 

Samkjøringsprosjektene er det første skrittet mot autonom delt mobilitet på forespørsel. Våre brukere, sammen med kollektivtransport vil gjøre det mulig for oss å utvikle en SaaS-modell for de private / offentlige operasjonssystemer.

 

For å teste og oppleve denne nye transportformen, inviterer vi selskaper, transportoperatører og kommuner til et samarbeid med SammeVei.

 

Ta kontakt med oss ​​og start kampanjen din om seks uker!

For ytterligere informasjon: help@sammevei.no

Fns%2Bb%C3%A6rekraftsma%CC%8Al_edited.pn
Mål 11.png
Mål 13.png

Les mer om prosjektene våre her:

Screenshot 2020-01-30 at 14.37.36.png
Screenshot 2020-01-30 at 14.40.00.png
Screenshot 2020-01-30 at 14.43.35.png
Screenshot 2020-01-30 at 14.26.51.png
Screenshot 2020-01-30 at 14.40.50.png

Partnere

Screenshot 2020-02-18 at 16.49.54.png