Telenor

 

Mars 2018

Telenor har vært en pådriver for utviklingen av SammeVei og har valgt oss som en av de grønne løsningene for å bli med i Techmakers Green.

 

I begynnelsen av mars 2018 testet ansatte i Telenor SammeVei som et overføringsfritt transportalternativ for sine reiser til og fra Fornebu.

Deltakerne pendlet stort sett til og fra Fornebu / Lysaker / Skøyen og daglig gjennomsnittlig volum var opptil 250.