Brukervilkår

Sist oppdatert: 25. april 2019

INNLEDNING

SammeVei-appen (heretter SammeVei) drives av SammeVei AS (heretter "Tjenestetilbyder", "vi", "oss" eller "vår") med organisasjonsnummer 917 737 738 og registrert adresse i Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Vennligst les brukervilkårene (heretter "Brukervilkårene") for SammeVei nøye, før du velger å bruke tjenesten vår.

Din tilgang til og bruk av Tjenestetilbyder er betinget av at du aksepterer disse Brukervilkårene. Brukervilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til Tjenestetilbyder. Bruk av formidlingstjenesten som gjøres tilgjengelig via SammeVei forutsetter videre at det er inngått en egen avtale om slik formidling mellom Tjenestetilbyder og deg som sjåfør eller passasjer.

For henvendelser, spørsmål eller kommentarer vedrørende Vilkårene, kontakt oss HER.

OPPRETTELSE AV KONTO

Ved å opprette en konto hos oss forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et vesentlig et brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din brukerkonto.

 

Videre bekrefter du ved å opprette en konto, at du har fylt 18 år.

Ved å opprette en tur som sjåfør gjennom SammeVei, bekrefter ved å tilby tur at de har et gyldig førerkort klasse B. Det er ikke tillatt å tilby turer uten gyldig førerkort klasse B.

Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du å varsle Tjenestetilbyder umiddelbart.

Du kan ikke registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller som det forøvrig ikke er lovlig å bruke, herunder navn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig.

Når du oppretter en konto med SammeVei, vil du gi visse opplysninger om deg selv (eksempelvis navn, telefonnummer, informasjon om bilen, mm.). Du plikter å gi fullstendig og nøyaktig informasjon til Tjenestetilbyder. Tjenestetilbyder vil bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at Tjenestetilbyder kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.

Tjenestetilbyder har rett til å levere meldinger til deg på den sist registrerte e-post- og faktureringsadressen, og slike meldinger skal anses mottatt og gyldige uavhengig av om e-post- eller faktureringsadressen er i bruk.

Tjenestetilbyder kan fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.

BRUKERINNHOLD

Vår tjeneste gjør at du kan beskrive, lagre, dele og ellers gjøre tilgjengelig visse opplysninger som tekst, grafikk, bilder eller annet materiale (“Brukerinnhold”). Du er ansvarlig for Brukerinnholdet som overføres til Tjenestetilbyder fra din brukerkonto, og er forpliktet til å påse at Brukerinnholdet er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål.

Brukerinnhold som overføres til SammeVei gjøres tilgjengelig for andre eksisterende eller potensielle brukere av SammeVei. Ved å overføre Brukerinnhold til SammeVei, gir du derfor Tjenestetilbyder en ikke-eksklusiv overførbar rett til å bruke, endre, vise offentlig, reprodusere og distribuere Brukerinnholdet på ethvert nettsted tilhørende Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere, herunder andre markedsførings- og distribusjonskanaler (f.eks. Facebook, Adwords, markedsmateriell og lignende). Denne retten gjelder også etter at du slutter å anvende tjenesten. Utover den begrensede retten for Tjenestetilbyder beskrevet ovenfor, beholder du alle dine rettigheter til Brukerinnholdet.

Du bekrefter og garanterer at du er eier av Brukerinnholdet eller har rett til å bruke det og gi SammeVei rettigheter til å bruke det i henhold til disse Vilkårene. Du garanterer videre at publisering av Brukerinnholdet gjennom SammeVei eller i andre distribusjonskanaler ikke krenker personvernet, bilderettigheter, opphavsrettigheter, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter tilhørende noen fysisk eller juridisk person. Du plikter forøvrig å gjøre deg kjent med og overholde de ordensregler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for tjenesten.

Tjenestetilbyder er ikke forpliktet til å føre tilsyn med ditt eller andres Brukerinnhold.

 

Tjenestetilbyder forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå Brukerinnhold og etter eget skjønn fjerne dette.

BETALING

Du er ikke nødt til å forhåndsregistrere betalingsinformasjon i brukerprofilen din. Skulle du gjøre det, blir disse brukt, hvis du så velger, brukt til å betale eller motta penger for turer gjennom plattformen vår. Du er forpliktet til å oppgi korrekt betalingsinformasjon og er ansvarlig for å holde denne oppdatert.

For passasjerer. For betaling gjennom debit- eller kredittkort, gjelder følgende. Den totale summen blir reserved på ditt kort når du har blitt satt opp til å kjøre sammen med en sjåfør. Vi er ikke ansvarlige skulle det vise seg umulig å reservere beløpet for turen på det tidspunket. Når turen finner sted, det vil si når sjåføren bekrefter at vedkommende er på vei til deg, blir beløpet trukket fra ditt kort. Betalingen skjer sikkert fra ditt kort til sjåførens bankkonto gjennom en tredjeparts betalingsløsning. Du vil motta en kvittering når pengene for turen er trukket fra din konto via e-post. Skulle det dukke opp problemer med betalingen, er du nødt til å kontakte din bank for å løse problemet.

For sjåfører. Transaksjonsprosessen iverksettes kort tid etter at turen er startet og transportkostanden er bekreftet trukket fra passasjerens kort. Oppsamlet beløp som overføres må være på minst 20 NOK. (Har passasjeren bidratt med mindre enn NOK 20, blir overføringen til sjåføren pausert inntil sjåførens samlede sparte transportkostnad overstiger NOK 20).

 

Minimumskravet på NOK 20 er ikke fastsatt av oss, men av vår tredjeparts betalingsløsning. Vi er ikke ansvarlig for eventuell nedetid eller andre problemer knyttet til betalingsløsningen, administrert av en tredjepart.

Klikk HER for mer informasjon om vår tredjeparts betalingsløsning.

RETTIGHETER TIL TJENESTETILBYDER

Tjenestetilbyder og dens tjenester, innhold (unntatt ditt Brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Tjenestetilbyder og dens lisensgivere.

 

Tjenestetilbyder er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig via SammeVei eller på www.sammevei.no.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Tjenestetilbyder.

Tjenestetilbyder har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Tjenestetilbyder ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernpolitikken for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

OPPSIGELSE AV BRUKERKONTO ELLER AVVIKLING AV TJENESTE

Tjenestetilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.

Tjenestetilbyder har rett til fritt å avslutte eller suspendere brukerkontoen umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke tjenestene som gjøres tilgjengelig via SammeVei umiddelbart opphøre.

BEGRENSNING AV ANSVAR

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig via SammeVei tilbys “som det er” uten noen garantier. Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for forsinkelser, kansellerte turer, skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap og kostnader som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

FORCE MAJEUR (“STØRRE KREFTER”)

Tjenestetilbyder vil ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende ytelse av noen av tjenestene Tjenestetilbyder tilbyr. Det inkluder, men er ikke begrenset til, lovendringer, embargoer, krig, terrorhandlinger, opprør, brann, jordskjelv, nukleære ulykker, oversvømmelser, strømbrudd, uvanlige vær- og naturforhold, hackerangrep eller tredjepart aktørers handlinger.

ENDRINGER

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte Brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på www.sammevei.no. Dersom endringene i Brukervilkårene etter Tjenestetilbyders vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene kommuniseres til brukeren i god tid før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig på www.sammevei.no, godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

LOVVALG

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

 

KONTAKT OSS VED SPØRSMÅL

For henvendelser, spørsmål eller kommentarer vedrørende Vilkårene, kontakt oss HER.

Follow the future of

sustainable mobility

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
app-store-logo_2x_edited_edited.jpg

SammeVei AS

21 Gaustadalléen, Oslo,

0349, NORWAY

GooglePlay_edited_edited.jpg

Terms | Privacy

© Sammevei AS, 2019

designed in Norway

with love of nature