Brukervilkår

Sist oppdatert: 25. april 2019

INNLEDNING

SammeVei-appen (heretter SammeVei) drives av SammeVei AS (heretter "Tjenestetilbyder", "vi", "oss" eller "vår") med organisasjonsnummer 917 737 738 og registrert adresse i Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Vennligst les brukervilkårene (heretter "Brukervilkårene") for SammeVei nøye, før du velger å bruke tjenesten vår.

Din tilgang til og bruk av Tjenestetilbyder er betinget av at du aksepterer disse Brukervilkårene. Brukervilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til Tjenestetilbyder. Bruk av formidlingstjenesten som gjøres tilgjengelig via SammeVei forutsetter videre at det er inngått en egen avtale om slik formidling mellom Tjenestetilbyder og deg som sjåfør eller passasjer.

For henvendelser, spørsmål eller kommentarer vedrørende Vilkårene, kontakt oss HER.

OPPRETTELSE AV KONTO

Ved å opprette en konto hos oss forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et vesentlig et brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din brukerkonto.

 

Videre bekrefter du ved å opprette en konto, at du har fylt 18 år.

Ved å opprette en tur som sjåfør gjennom SammeVei, bekrefter ved å tilby tur at de har et gyldig førerkort klasse B. Det er ikke tillatt å tilby turer uten gyldig førerkort klasse B.

Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du å varsle Tjenestetilbyder umiddelbart.

Du kan ikke registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller som det forøvrig ikke er lovlig å bruke, herunder navn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig.

Når du oppretter en konto med SammeVei, vil du gi visse opplysninger om deg selv (eksempelvis navn, telefonnummer, informasjon om bilen, mm.). Du plikter å gi fullstendig og nøyaktig informasjon til Tjenestetilbyder. Tjenestetilbyder vil bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at Tjenestetilbyder kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.

Tjenestetilbyder har rett til å levere meldinger til deg på den sist registrerte e-post- og faktureringsadressen, og slike meldinger skal anses mottatt og gyldige uavhengig av om e-post- eller faktureringsadressen er i bruk.

Tjenestetilbyder kan fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.

BRUKERINNHOLD

Vår tjeneste gjør at du kan beskrive, lagre, dele og ellers gjøre tilgjengelig visse opplysninger som tekst, grafikk, bilder eller annet materiale (“Brukerinnhold”). Du er ansvarlig for Brukerinnholdet som overføres til Tjenestetilbyder fra din brukerkonto, og er forpliktet til å påse at Brukerinnholdet er passende, lovlig og relevant i relasjon til tjenestens formål.

Brukerinnhold som overføres til SammeVei gjøres tilgjengelig for andre eksisterende eller potensielle brukere av SammeVei. Ved å overføre Brukerinnhold til SammeVei, gir du derfor Tjenestetilbyder en ikke-eksklusiv overførbar rett til å bruke, endre, vise offentlig, reprodusere og distribuere Brukerinnholdet på ethvert nettsted tilhørende Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere, herunder andre markedsførings- og distribusjonskanaler (f.eks. Facebook, Adwords, markedsmateriell og lignende). Denne retten gjelder også etter at du slutter å anvende tjenesten. Utover den begrensede retten for Tjenestetilbyder beskrevet ovenfor, beholder du alle dine rettigheter til Brukerinnholdet.

Du bekrefter og garanterer at du er eier av Brukerinnholdet eller har rett til å bruke det og gi SammeVei rettigheter til å bruke det i henhold til disse Vilkårene. Du garanterer videre at publisering av Brukerinnholdet gjennom SammeVei eller i andre distribusjonskanaler ikke krenker personvernet, bilderettigheter, opphavsrettigheter, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter tilhørende noen fysisk eller juridisk person. Du plikter forøvrig å gjøre deg kjent med og overholde de ordensregler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for tjenesten.

Tjenestetilbyder er ikke forpliktet til å føre tilsyn med ditt eller andres Brukerinnhold.

 

Tjenestetilbyder forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå Brukerinnhold og etter eget skjønn fjerne dette.

BETALING

Du er ikke nødt til å forhåndsregistrere betalingsinformasjon i brukerprofilen din. Skulle du gjøre det, blir disse brukt, hvis du så velger, brukt til å betale eller motta penger for turer gjennom plattformen vår. Du er forpliktet til å oppgi korrekt betalingsinformasjon og er ansvarlig for å holde denne oppdatert.

For passasjerer. For betaling gjennom debit- eller kredittkort, gjelder følgende. Den totale summen blir reserved på ditt kort når du har blitt satt opp til å kjøre sammen med en sjåfør. Vi er ikke ansvarlige skulle det vise seg umulig å reservere beløpet for turen på det tidspunket. Når turen finner sted, det vil si når sjåføren bekrefter at vedkommende er på vei til deg, blir beløpet trukket fra ditt kort. Betalingen skjer sikkert fra ditt kort til sjåførens bankkonto gjennom en tredjeparts betalingsløsning. Du vil motta en kvittering når pengene for turen er trukket fra din konto via e-post. Skulle det dukke opp problemer med betalingen, er du nødt til å kontakte din bank for å løse problemet.

For sjåfører. Transaksjonsprosessen iverksettes kort tid etter at turen er startet og transportkostanden er bekreftet trukket fra passasjerens kort. Oppsamlet beløp som overføres må være på minst 20 NOK. (Har passasjeren bidratt med mindre enn NOK 20, blir overføringen til sjåføren pausert inntil sjåførens samlede sparte transportkostnad overstiger NOK 20).

 

Minimumskravet på NOK 20 er ikke fastsatt av oss, men av vår tredjeparts betalingsløsning. Vi er ikke ansvarlig for eventuell nedetid eller andre problemer knyttet til betalingsløsningen, administrert av en tredjepart.

Klikk HER for mer informasjon om vår tredjeparts betalingsløsning.

RETTIGHETER TIL TJENESTETILBYDER

Tjenestetilbyder og dens tjenester, innhold (unntatt ditt Brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Tjenestetilbyder og dens lisensgivere.

 

Tjenestetilbyder er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig via SammeVei eller på www.sammevei.no.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Tjenestetilbyder.

Tjenestetilbyder har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Tjenestetilbyder ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernpolitikken for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

OPPSIGELSE AV BRUKERKONTO ELLER AVVIKLING AV TJENESTE

Tjenestetilbyder kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.

Tjenestetilbyder har rett til fritt å avslutte eller suspendere brukerkontoen umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke tjenestene som gjøres tilgjengelig via SammeVei umiddelbart opphøre.

BEGRENSNING AV ANSVAR

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig via SammeVei tilbys “som det er” uten noen garantier. Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for forsinkelser, kansellerte turer, skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap og kostnader som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

FORCE MAJEUR (“STØRRE KREFTER”)

Tjenestetilbyder vil ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende ytelse av noen av tjenestene Tjenestetilbyder tilbyr. Det inkluder, men er ikke begrenset til, lovendringer, embargoer, krig, terrorhandlinger, opprør, brann, jordskjelv, nukleære ulykker, oversvømmelser, strømbrudd, uvanlige vær- og naturforhold, hackerangrep eller tredjepart aktørers handlinger.

ENDRINGER

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte Brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på www.sammevei.no. Dersom endringene i Brukervilkårene etter Tjenestetilbyders vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene kommuniseres til brukeren i god tid før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig på www.sammevei.no, godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

LOVVALG

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

 

KONTAKT OSS VED SPØRSMÅL

For henvendelser, spørsmål eller kommentarer vedrørende Vilkårene, kontakt oss HER.

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 11. mai 2018

OM PERSONVERNERKLÆRINGEN

SammeVei AS – organisasjonsnummer: 917 737 738; adresse: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo – (heretter SammeVei, Tjenestetilbyder, vi, oss eller vår) er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, og vil beskytte og respektere ditt privatliv og personlig integritet når du velger å bruke våre tjenester, besøker nettsiden vår (www.sammevei.no) eller bruker applikasjonene våre på iOS og Android

Det er viktig for oss at våre brukere føler seg trygge på å bruke våre tjenester, derfor legger vi stor vekt på å beskytte ditt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Dersom du har spørsmål knyttet til vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger, oppfordrer vi deg til å kontakte oss på telefon 95 035 035 eller e-post hjelp@sammevei.no.

 

Gjennom å bruke Tjenestetilbyders tjenester og eventuelt opprette en brukerkonto gjennom SammeVei-appen, aksepterer du våre brukervilkår og personvernerklæring, og gir tillatelse til at Tjenestetilbyder behandler dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Samtykket til behandling av personopplysninger kan trekkes tilbake til ethvert tidspunkt ved å kontakte Tjenestetilbyderen.

 

Mindreårige

For SammeVei er beskyttelsen av barns privatliv og sikkerhet på internett svært viktig, derav driver SammeVei ikke bevisst markedsføring rettet mot eller innhenting av personopplysninger fra barn under 16 år.

 

KORT OVERSIKT OVER BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av dine personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. For enkelhets skyld har vi laget følgende oppsummering, men vi anbefaler at du setter deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet, for at du skal forstå hvordan vi samler inn, behandler og benytter dine personopplysninger.

 

Dersom du har registrert en brukerkonto via SammeVei-appen, vil Tjenestetilbyder behandle dine personopplysninger for å levere tjenester til deg, og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene, sende nyhetsbrev og annet innhold via e-post og SMS, og for å begrense misbruk av tjenestene. Personopplysningene vi samler inn kan bli delt med selskaper som er tilknyttet Tjenestetilbyder for bruk til samme formål.

 

Personopplysningene som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, e-postadresse mm.) og informasjon som samles inn gjennom bruk av tjenesten, herunder hvilke brukere man samkjører med og informasjon om posisjon og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. Personopplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra tredjepartsaktører.

 

hva skjer dersom du kobler dine sosiale tjenester til våre tjenester?

Når man ønsker å opprette en profil i SammeVei-appen, kan man velge å benytte tjenestene Facebook eller Google for å opprette en brukerkonto hos oss. Velger man å gjøre dette, vil Tjenestetilbyder innhente visse opplysninger om din brukerkonto fra den aktuelle tjenesten. Disse personopplysningene behandles på lik linje og for de samme formål som øvrige personopplysninger, som du kan lese mer om under avsnittet «Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?».

GRUNNLEGGENDE informasjon OM BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Vår behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven.

 

HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLES INN?

Vi registrerer personopplysninger om deg ved opprettelse av en brukerkonto. Opplysningene samles inn på følgende måter:

 

A. Personopplysninger brukere aktiv oppgir til oss

 • Navn, e-postadresse, telefonnummer, reisevaner, adresser

 • Informasjon om din bile (merke, modell, farge og bilnummer)

 • Opplysninger brukeren velger å oppgi for undersøkelsesformål (vurderinger, anmeldelser, spørreundersøkelser mm.)

 • Brukerkonto i sosiale medier eller Google

 • Opplysninger brukere oppgir ved å kontakte oss eller gi tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten (e-postadresse, telefonnummer og innholdet i forespørselen mm.), slik at Tjenestetilbyder kan besvare brukernes spørsmål på best mulig måte

 

B. Brukergenererte personopplysninger

 • Når du bruker våre tjenester, samler vi inn informasjon om din aktivitet, herunder hvilke tjenester og sider i SammeVei-appen og på www.sammevei.no du besøker, og hvordan du bruker dem.

 • Teknisk informasjon om din enhet og internettilkobling

 • Informasjon om din bruk av våre tjenester

 • Informasjon om din posisjon ved bruk av våre tjenester

 

TEKNISK INFORMASJON OM DIN ENHET OG INTERNETT-TILKOBLING

Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om din enhet og tilkobling til vår tjeneste, herunder operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjon brukes ofte i anonym og aggregert statistikk, men kan også kobles mot din brukerkonto. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av våre tjenester til den enheten du bruker, samt å analysere ulike måter brukere benytter tjenestene våre på.

 

INFORMASJON OM din BRUK AV våre TJENESTER

Noe informasjon lagres på oppfordring fra deg når du tilbyr eller ber om tur. Vi bruker slik informasjonen blant annet til å begrense misbruk av tjenestene, for å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold tilpasset ditt bruksmønster (eksempelvis turer i ditt nærområde).

 

INFORMASJON OM din POSISJON ved bruk av våre tjenester

Vi beregner en geografisk posisjon ut i fra IP-adressen og GPS-koordinaten ved bruk av tjenestene våre. Informasjonen brukes til å vise deg turer som er relevante for der du befinner deg og til å utarbeide statistikk.

 

INFORMASJONSKAPSLER OG ANNET INNHOLD SOM LAGRES LOKALT

Når du besøker våre tjenester, bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler (cookies), slik at vi blant annet kan gjenkjenne deg som bruker og gi deg en bedre brukeropplevelse når du henvender deg til kundesenteret vårt gjennom chattefunksjonen på nettsiden vår.

 

Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?

Tjenestetilbyder behandler dine personopplysninger for å gjennomføre avtalen med deg, til å forbedre og videreutvikle tilknyttede tjenester, herunder å tilpasse og forbedre tjenestene, og til å informere deg om nye bruksmuligheter. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene samt for å forsøke å forutsi fremtidig atferd. Tjenestetilbyder behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 

A. Av hensyn til vårt avtaleforhold

 • For å tilby våre tjenester til deg, oppfylle dine forespørsler, forbedre din brukeropplevelse av våre tjenester, samt for å administrere vårt avtaleforhold med deg.

 • For å tilpasse din opplevelse av tjenestene våre basert på din bruk og din brukeratferd.

 • For å håndtere betaling ved bruk av våre tjenester.

 • For å gjøre det mulig for deg å bruke Facebook og Google til å opprettelse og pålogging av brukerkontoen din.

 • For å kommunisere med deg vedrørende din samkjøringsaktivitet, din konto eller dine betalinger i våre tjenester.

 • For å varsle deg om endringer i våre tjenester.

 • For å gjennomføre brukerundersøkelser med sikte på å forbedre din brukeropplevelse av våre tjenester.

 • For å forstå markedstrendene.

 • For å gi deg tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som du har bedt om.

 

B. For våre berettigede formål

 • For å gjennomføre analyser på aggregert nivå for å forbedre våre produkter og tjenester.

 • For å bruke IP-adresser, enhetsidentifikatorer eller annen informasjon som er nødvendig for å sperre for ødeleggende bruk av våre tjenester, beskytte våre tjenester og håndheve våre brukervilkår.

 • For å forbedre våre tjenester, identifisere sikkerhetsbrudd og sikre dine brukerdata basert på loggfiler.

 • For å kunne gi deg tilbud, nyheter, produkter eller tjenester som vi tror kan være av relevante for deg, samt å skreddersy reklame slik at den svarer til dine sannsynlige interesser.

 • For analyse- og statistikkformål med sikte på å forbedre våre tjenestene.
  For å fastslå, håndheve eller forsvare oss mot rettslige krav.

 

C. For markedsføringsformål

 • For å sende deg direktemarkedsføring via e-post eller SMS, som brukere samtykker til ved å opprette en profil med SammeVei. Slik markedsføring kan inneholde tilbud, nyheter eller informasjon som gjelder våre tjenester. Brukere kan når som helst slutte å motta slik markedsføring ved enten å klikke på lenken i den enkelte markedsføringshenvendelsen, eller ved å kontakte Tjenestetilbyderen på e-post: hjelp@sammevei.no.

 

D. Tjenestetilbyder kan også behandle dine personopplysninger dersom og i den utstrekning dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelser etter lov eller forskrift eller for å etterleve pålegg fra kompetent myndighet.

 

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger?

Punkt (A) er nødvendig for inngåelsen og vår oppfyllelse av våre forpliktelser etter vår avtale med deg.

Punkt (B) er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å utvikle, administrere, beskytte og markedsføre våre tjenester, samt fra et forretnings- og strategiperspektiv.

Punkt (C) vil kun finne sted dersom vi har fått ditt samtykke til behandlingen, som gis av brukeren i prosessen av å opprette en brukerkonto.

Punkt (D) er nødvendig for å oppfylle Tilbyderens rettslige forpliktelser.

 

Under går vi inn på noen av punktene nevnt over nærmere:

 

FORSTÅ MARKEDSTRENDENE

Formålet med dette er blant annet å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre, samt å forbedre produkttilbudene og tjenestene våre. Slike analyser kan gjøres av Tjenestetilbyder selv, eller ved at Tjenestetilbyder gjør et uttrekk av opplysninger som et annet selskap gjør analyse på. Hvis det utleveres personopplysninger til andre selskaper for slike analyseformål, vil dette være underlagt såkalte databehandleravtaler med krav om konfidensialitet, at opplysningene ikke brukes til andre formål og slettes etter bruk mm.

 

FORBEDRE BRUKEROPPLEVELSEN

Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å gi deg en mer brukervennlig tjeneste. Vi vil eksempelvis kunne følge med på om brukere med en bestemt nettleser eller mobiltelefon har problemer med å tilby eller be om turer, slik at vi kan forbedre grensesnittet vårt. Opplysningene som behandles for dette formålet vil normalt brukes aggregert og anonymisert, men vi har også muligheten til å bruke denne typen opplysninger for å yte brukerstøtte til den enkelte bruker ved tekniske problemer og lignende.

 

BEGRENSE MISBRUK AV TJENESTEN

Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av vår tjeneste. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, «spamming», hets og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer og for øvrig handlinger som er forbudt etter norsk lov.

 

DELING AV dine personopplysninger

Opplysninger om din bruk av tjenesten kan bli utlevert til andre selskaper til bruk for samme formål som de ble innsamlet for. Så langt det er mulig vil opplysningene bli utlevert i anonymisert form, men for enkelte formål er det nødvendig at mottaker får opplysninger som gjør det mulig å identifisere den enkelte brukeren.

Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Tjenestetilbyders tjeneste, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det er nødvendig for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister om annonseobjektet, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav f.

 

Tjenestetilbyder vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven § 15. Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til Tjenestetilbyder (eksempelvis når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner eller lagre informasjon på en webserver) er underlagt taushetsplikt, og de kan ikke bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss.

 

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg kan du som bruker når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til (eksempelvis tilby eller be om turer) eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen). Informasjon knyttet til tilbudte turer og tur-forespørsler som er publisert for allmennheten gjennom SammeVei appen vil uansett lagres i opptil fem år for bidra til å avklare tvister, eksempelvis om partene er uenige om turens lengde i kilometer mm. Anonymiserte versjoner av publiserte turer og tur-forespørsler vil også tas vare på i et historisk arkiv.

 

INNSTILLINGER FOR BEHANDLING AV BRUKERDATA

Dersom du ønsker å begrense lagring og behandling av opplysninger utover det som er nødvendig for å levere tjenester som du har bestilt, kan du gjøre dette via følgende lenke: http://www.audiencescience.com/privacy (vi er ikke affiliert med denne tjenesten og tar intet ansvar dersom du klikker på lenken).

Du kan også ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine eller få innsyn ved å kontakte vårt kundesenter.

 

Hvordan kan du få tilgang til dine personopplysninger?

Fra tid til annen vil det være naturlig at du som bruker ønsker eller har behov for ytterliggere informasjon fra Tjenestetilbyder vedrørende dine personopplysninger, hvordan disse behandles, at opplysningene skal oppdateres eller skal bli korrigert. Derfor har du som bruker av våre tjenester følgende rettigheter:

 • Retten til tilgang til dine personopplysninger: Du som bruker har rett til å få informasjon fra oss om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og, dersom det er tilfellet, å få tilgang til dine personopplysninger.

 • Retten til korrigering: Dersom du som bruker synes at personopplysninger vi behandler om deg har mangler eller er unøyaktige, har du rett til å kreve at vi korrigerer de gjeldende opplysningene.

 • Retten til sletting (rett til å bli glemt): I noen tilfeller, eksempelvis der dine personopplysninger har blitt behandlet uten lovlig grunnlag eller der du har trukket tilbake samtykke til behandlingen (der behandling er basert på samtykke), har du som bruker rett til å kreve at tjenestetilbyder sletter dine personopplysninger.

 • Retten til å få behandlingen begrenset: I noen tilfeller, eksempelvis der du bestrider riktigheten av dine personopplysninger eller der du har protestert mot våre berettigede formål ved behandlingen av dine opplysninger, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger inntil en løsning er funnet.

 • Retten til å motsette seg en behandling: I noen tilfeller, eksempelvis dersom du som bruker bestrider at vi har et berettiget formål ved behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å protestere mot behandling av personopplysninger av grunner knyttet til din særlige situasjon.

 • Retten til dataportabilitet: Dersom behandlingen av dine personopplysninger utføres automatisk og er basert på samtykke eller for å oppfylle vårt avtaleforhold, har du rett til å kreve at vi gir deg tilgang til personopplysninger i et maskinlesbart format for overføring til en annen behandlingsansvarlig.

 • Retten til å klage til tilsynsmyndigheter: Du har rett til å fremme klage vedrørende vår behandling av dine personopplysninger til din kompetente tilsynsmyndighet.

 

Skulle vår behandling av dine opplysninger være basert på samtykke, har du som bruker rett til å trekke slikt samtykke tilbake til ethvert tidspunkt. Tilbakekall av samtykke vil likevel ikke påvirke behandlingen Tjenestetilbyder har foretatt basert på samtykket før det ble tilbakekalt. Tilbakekall av samtykke gjøres ved å kontakte Tjenestetilbyder, eller ved å oppdatere innstillingene i våre tjenester der dette er mulig.

 

Vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i dokumentet for å utøve rettighetene angitt over. Vi vil gjøre kommersielt forsvarlige bestrebelser for å svare på din henvendelse innen 30 dager fra vi mottar den. Dersom vi ikke er i stand til å besvare henvendelsen i løpet av 30 dager vil vi gi deg beskjed om dette, om grunnen til forsinkelsen og om når du kan forvente svar på din henvendelse.

 

SIKRING AV dine PERSONOPPLYSNINGER

Det er viktig for oss å beskytte dine personopplysninger. Tjenestetilbyder har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

 

For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din brukerkonto kan Tjenestetilbyder bruke eksterne tjenester for å identifisere hvilken enhet du bruker når du logger inn. I den sammenheng vil vi kunne sende data både til din egen enhet og identifikasjonstjenesten for å gjenkjenne deg som bruker, samt få informasjon om eventuelt misbruk av tjenester via den aktuelle enheten. Informasjonen brukes til å forebygge uønsket aktivitet, og hjelper blant annet med å avsløre at andre forsøker å logge seg på din brukerkonto for å legge ut svindelannonser. Dersom Tjenestetilbyder identifiserer misbruk av tjenesten kan vi i noen tilfeller dele informasjon knyttet til din enhet og IP-adresse med identifikasjonstjenesten for å begrense muligheten for ytterligere misbruk fra enheten, men vi vil ikke dele identifiserbare opplysninger som personalia eller e-postadresser.

 

Tjenestetilbyder jobber hardt for å beskytte dine personopplysninger, men kan ikke garantere at punktene nevnt over forhindrer ethvert uautorisert forsøk på å få tilgang til, bruke eller offentliggjøre dine opplysninger.

 

BRUK AV ANALYSEVERKTØY, INFORMASJONSKAPSLER OG ANNEN TEKNOLOGI

Vi jobber vi kontinuerlig med brukeropplevelsen til SammeVei appen og på vår nettside. Derfor samler vi forskjellige typer informasjon fra våre brukere, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort og hvilken nettleser som ble brukt. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Teknologien brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenestene skal fungere, dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenestene og dels for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle tjenestene våre. Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy, med mindre du deaktiverer verktøyene, eksempelvis ved å endre innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din eller deaktiverer et tredjepartsverktøy ved å klikke på en lenke for å melde deg ut.

 

HVA ER INFORMASJONSKAPSLER?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din PC/mobiltelefon/nettbrett og som hjelper oss å gjøre ditt besøk i vår app og på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg. Informasjonskapslene kan eksempelvis inneholde brukerinnstillinger og informasjon om hvordan du har surfet på og brukt vår nettside, hvilken nettleser du bruker, hvilke turer du har blitt vist i SammeVei appen og tilsvarende atferd på nettsteder vi samarbeider med.

 

DET FINNES FORSKJELLIGE TYPER INFORMASJONSKAPSLER

En sesjonsbasert informasjonskapsel lagres bare i arbeidsminnet på din datamaskin (RAM), og varer bare så lenge som nettleserøkten din. Når du stenger alle åpne nettleservinduer, eller slår maskinen helt av, vil den sesjonsbaserte informasjonskapselen bli borte for alltid.

 

En vedvarende informasjonskapsel lagres på harddisken i din datamaskin inntil en bestemt dato, som kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende informasjonskapsler blir liggende på maskinen inntil de enten a) utløper, b) overskrives av nye informasjonskapsler, eller c) fjernes manuelt av deg.

 

Dersom du ikke ønsker at det skal lagres informasjonskapsler på din datamaskin eller mobiltelefon, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet i vår tjeneste, kanskje også at de ikke fungerer som forutsatt.

 

HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER?

Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle bruken av vår tjeneste og for å gi deg relevant informasjon når du besøker SammeVei appen og nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på vår nettside, for å samle statistikk og for å forbedre vår tjeneste. I tillegg kan vi bruke informasjonskapsler fra tredjeparter for å måle og analysere trafikken og bruken av nettsidene våre, spore atferd for å bygge målgrupper for markedsføringsformål, forenkle annonsestyring og forbedre funksjonaliteten på nettsidene.

 

INFORMASJONSKAPSLENE GJØR DET MULIG FOR OSS Å

 • Gjenkjenne enheten din slik at vi kan tilpasse vår tjeneste og innstillinger basert på dine antatte preferanser

 • Tillate bruk av spesialfunksjoner som for eksempel muligheten til å melde frem og tilbake med tilbyder av tur

 • Beholde konteksten når du navigerer frem og tilbake mellom nettsidene våre, eksempelvis ved bestilling og betaling av turer

 • Beregne og rapportere totalt antall brukere og trafikk

 • Utvikle og forbedre nettstedet og forstå hvordan det brukes

 • Bygge segmenter og målgrupper for markedsføringsformål og til å målrette reklame

 • Redusere reklame som er irrelevant for visse målgrupper

 

HVA MED INFORMASJONSKAPSLER FRA ANNONSØRER OG ANDRE TREDJEPARTER?

 

Når du bruker vår tjeneste kan annonsører og andre tredjeparter kunne plassere informasjonskapsler for å kunne måle og analysere effekten på bannerannonsering. Vi har utarbeidet strenge retningslinjer for hvordan slike aktører kan samle inn og bruke data om våre besøkende. Retningslinjene bestemmer at tredjeparter ikke skal samle inn data på vår nettside for å bygge profiler, interessegrupper eller på andre måter spore atferd for å kunne målrette annonser. Data kan kun samles inn for å analysere og måle effekten av annonseringen, herunder telle antall annonsevisninger, klikk og konvertering. Informasjonskapsler og annen sporingsteknologi får heller ikke assosieres med personopplysninger uten særskilt samtykke fra brukeren.

 

 

 

HVORDAN KAN JEG SE HVILKE INFORMASJONSKAPSLER SOM LAGRES I NETTLESEREN?

 

I innstillingene til nettleseren finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret, slik at du kan få oversikt og eventuelt slette uønskede informasjonskapsler. Nettleseren lagrer normalt alle informasjonskapsler i en bestemt mappe på harddisken, slik at du også kan undersøke innholdet i detalj.

 

Det finnes også tjenester som er utviklet særskilt for at brukere skal kunne følge med på informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer. Se eksempelvis www.ghostery.com eller www.disconnect.me (vi er ikke affiliert med disse tjenestene og tar intet ansvar dersom du klikker på lenkene).

 

ANDRE RELEVANTE TEKNOLOGIER

 

Vi kan også bruke nettbøyer/pikseletikketter for å forenkle markedsføring og bruk på vår nettside. Disse filene kommer fra tredjeparter og trafikkleverandører, og sporer aktiviteten på ulike nettsteder. Filene gjør at annonsesystemet kjenner igjen informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer på din enhet for å kunne forstå hvilke annonser som skal vises eller hvilke annonser som har vært vist i nettleseren. Se eksempelvis www.adroll.com (vi er ikke affiliert med denne tjenesten og tar intet ansvar dersom du klikker på lenken).

 

Endringer i personvernerklæringen

Personvernerklæringen til SammeVei kan endres fra tid til annen. Vi anbefaler våre brukere til jevnlig å sette seg inn i den seneste versjonen av vår personvernerklæring. Endringer av personvernerklæringen vil publiseres her. Ved vesentlige endringer vil vi varsle våre brukere via e-post, noe som forutsetter at brukeren tidligere har oppgitt e-postadressen sin til SammeVei, samt at brukeren ikke har avsluttet e-postabonnementet.

 

Kontakt oss ved spørsmål

Det er viktig for SammeVei å gi våre brukere full kontroll over sine personlige data. For henvendelser, spørsmål eller kommentarer vedrørende personvernerklæringen til SammeVei, kan man kontakte oss på telefon 95 035 035 eller e-post hjelp@sammevei.no.